Úspěšné obhajoby disertačních prací.

Ve dnech 28.8. a 29.8. úspěšně dokončili své doktorské studium a před státní komisí obhájili své disertační práce  Zbyněk Janoška a Vendula Hejlová. Blahopřejeme!