Úspěch v soutěži Mapa roku

V odborné kartografické soutěži Mapa roku 2015 uspěl náš student Bc. Radek Barvíř, který získal nejvyšší ocenění v kategorii Kartografické výsledky studentských prací se svou bakalářkou Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu. V téže kategorii byla nominována i absolventka bakalářského studia Bc. Nikola Selníková se svou bakalářkou na téma Hodnocení propagačních trhacích map měst metodou eye-trackingu. Gratulujeme a vážíme si toho, že práce našich studentů byla oceněna odbornou hodnotící komisí České kartografické společnosti.