Úspěch na soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci

Gratulujeme Tomáši Tuháčkovi, který se se svou prací „Index podlažní plochy budov v Olomouci“ umístil na prvním místě soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci 2017 pořádanou Českou geografickou společností. Rovněž děkujeme všem dalším studentům za účast.