Stipendijní pobyty v zahraničí

Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Termín odevzdání přihlášek se blíží pro stipendia na základně výběrového 
řízení, které je otevřené pro všechny veřejné vysoké školy. Týká se stipendijních míst do následujících zemí:

– Rusko (31. 10. 2018)
– Německo (15. 11. 2018)
– Švýcarsko (16. 11. 2018)
– Izrael (22. 11. 2018)
– Peru (30. 11. 2018)
– Maďarsko (30. 11. 2018)
– Rakousko, program Aktion (30. 11. 2018)

Případné dotazy zodpoví Ing. Markéta Kráčalíková, e-mail: marketa.kracalikova@dzs.cz, tel.: 221 850 505. Více informací najdete na stránkách http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_Mezinarodni_smlouvy-Vyberova-rizeni/.