Urban Planner as a tool for demographic development planning in the cities

Rok vydání
2017
Citace
Burian, J., Zimmermannová, J. and K. Macků (2017). Urban Planner as a tool for demographic development planning in the cities. Conference Proceedings RESPO 2017

Autoři:

Mgr. Karel Macků
Doktorand (interní)

Kategorie

Článek ve sborníku z konference