Analýza kartografické gramotnosti pomocí eye-trackingu

Rok vydání
2019
Citace
Beitlová, M. (2019) Analýza kartografické gramotnosti pomocí eye-trackingu. Geodetický a kartografický obzor 65/107, 6, 129-138.

Autoři:

Mgr. Markéta Beitlová
Doktorand (interní)

Kategorie

Článek v recenzovaném časopise