Publikační činnost

All Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce Článek v recenzovaném časopise dle světové DB Článek v impaktovaném časopise Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce Článek v recenzovaném časopise Ostatní Článek ve sborníku z konference