Prof. Voženílek viceprezidentem ICA!

Na 16. Valném shromáždění Mezinárodní kartografické asociace (ICA), které se konalo v rámci 27. Mezinárodní kartografické konference v Rio de Janeiro, byl zvolen nový výkonný výbor pro funkční období 2015 až 2019. Jeho členem – vice-prezidentem – byl zvolen prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., současný místopředseda výboru Kartografické společnosti.