Prezentace na aGITace & sociální sítě katedry

Jak jste možná již zaslechli, pro popularizační akce typu aGITace studentů na SŠ, GISday apod. jsme připravili univerzální PPT prezentaci katedry, která je dostupná v sekci dokumenty. Ta slouží všem jako vzor, který je možný si individuálně upravit či doplnit. Prezentace (v poměru 16:9) je plná atraktivních fotografií od „dvorního“ fotografa Viktora Čápa, proto ji neváhejte použít.

Katederní PR tým pak na plné obrátky rozjel aktivitu na sociálních sítích: