Aktuální seznam předmětů naleznete vždy na portále UP v sekci: studium a výuka → katedry → kgi

Leták ke stažení v PDF

Geoinformatika a geografie (bakalářské studium)

Nová akreditace – od roku nástupu do studia 2013 včetně
A – povinné předměty
A – SZZ
B – povinně volitelné předměty 1
B – povinně volitelné předměty 2
C – volitelné předměty

Plán studia

      

Geoinformatika (navazující magisterské studium)

Nová akreditace – od roku nástupu do studia 2013 včetně
A – povinné předměty
A – SZZ povinné
B – povinně volitelné předměty
B – SZZ povinně volitelné
C – volitelné předměty

Plán studia

Geoinformatika a kartografie (doktorské studium)

Společný základ
Předměty