Předmět KGI/GIPRO Geoinformatická propedeutika

Pro studenty prvního ročníku bakalářského studia je doporučené zapsat si volitelný předmět KGI/GIPRO Geoinformatická propedeutika, který je přípravou na studium odborných předmětů. Studenti pamatujte na to při zápisu.