RNDr. Jana Svobodová, Ph.D.

RNDr. Jana Svobodová, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4546
svobodova-j@centrum.cz
kancelář č.2.25
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

 

Vzdělání a odborný růst

 

 

Profesní činnost

 

Členství v odborných organizacích

Člen České statistické společnosti

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2010 Svobodová J., Voženílek V. (2010): Cartographic visualization for DEM quality assessment .In: Zyszkowsk, W., Spallek W. (eds.): Numeryczne modele terenu w kartografii Uniwersytet Wroclawski, 12s.ISBN 978-83-62673-01-8  Detail
2010 Svobodová J., Voženílek V.(2010): Relief for Models of Natural Phenomena .In: Anděl J. et al. (eds.): Landscape Modelling. Urban and Landscape Perspectives, vol. 8 Springer Science + Business Media B.V., s.978-90-481-3052-8  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Vývoj města Olomouce v letech 1930 – 2009 (Na základě analýzy funkčních ploch). Univerzita Palackého v Olomouci, 16s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Změny funkčních ploch v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Stabilní funkční plochy v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2008 Dobešová, Z., Harbula, J., Svobodová, J.(2008): AutoCAD Raster Design. Praktické použití . Univerzita Palackého, 134s.978-80-244-2158-2 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2012 Burian, J., Svobodová, J., Voženílek, V. (2012): The quality of the base DEM as a key factor in modelling of slope and solar insolation .In: Růžička J. (ed): Proceedings Surface models for geosciences. Symposium GIS Ostrava 2012 VŠB-TU Ostrava, 11s.  Detail
2011 Svobodová J.(2011): metody vizualizace DEM pro hodnocení jeho kvality .Geodetický a kartografický obzor, 57/99, č. 10 ,, 244-247s.  Detail
2010 Louthan M., Svobodová J., Heisig J.(2010): Vybrané parametry ovlivňující rychlost automobilové dopravy v prostředí GIS .Perner´s Contacts (ročník 5., číslo 3.) Univerzita Pardubice, Pardubice, 165-173s.ISSN 1801-674X.  Detail
2009 Svobodová, J., Tuček, P., Ondráčková, J. (2009): Evaluace digitálních modelů reliéfu metodami statistické analýzy . Geodetický a kartografický obzor, 10s.  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2013 Popelka, S., Brychtová, A. , Svobodová, J., Brus, J. , Doležalová, j.(2013): Advanced visibility analyses and visibility evaluation using eye-tracking .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference IEEE Xplore, 6p.s.2161-024X  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2013 Svobodová, J., Burian, J. (2013): Vliv kvality podkladového DEM na výsledky modelování prostorových konfliktů v území .Urbanismus a územní rozvoj, č. 2 UUR Brno, 8s.  Detail
2012 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Voženílek, V., Svobodová, J.(2012): A participatory approach to spatial and environmental planning in different national perspectives .Rural Studies - Loca and regional development - challenges and policy issues, vol. 27 Polish Academy of Science, 47-74s.ISSN: 1642-4689  Detail
2009 Svobodová, J., Tuček, P(2009): Creation of DEM by Kriging Metod and Evaluation of Results .Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 10s.  Detail
2008 Svobodová J.(2008): Hodnocení přesnosti digitálních modelů reliéfu .Geomorphologia Slovaca et Bohemica , 76-81s.ISSN: 1337-6799  Detail
Článek ve sborníku z konference
2012 Kilianova, H., Pechanec, V., Svobodová, J., Machar, I.(2012): Analysis of the evolution of the floodplain in the alluvium of the Morava river .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume IV. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1-8s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 Svobodová, J. – Marek, L. – Tuček, P. (2012): Analysis of the relationships among error values and values of morphometric parameters derived from the DEM .Růžička J. (ed.): Proceedings Surface models for geosciences. Symposium GIS Ostrava 2012 VŠB-TU Ostrava, 9s.  Detail
2012 Brus, J., Popelka, S., Brychtova, A., Svobodova, J.(2012): Exploring Effectiveness of Uncertainty Visualization Methods by Eye-Tracking .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental ScienceFlorianópolis, SC, Brazil, 215-220s.  Detail
2012 Svobodová, J. – Miřijovský, J. – Kilianová, H.(2012): The peculiarities of the digital surface model creation from the data acquired by small format photography .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 Sofia, Bulgaria, 1-8s.  Detail
2012 Brus, J., Svobodová, J.(2012): THE SPATIAL EXPRESSION OF AN UNCERTAINTY FOR THE QUALITY ASSESSMENT OF THE DIGITAL ELEVATION MODELS .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 417-424s.1314-2704  Detail
2012 Svobodová, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Brus, J., Kilianová, H.(2012): Using of local indicators of spatial association for evaluation of spatial accuracy of DEM .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences Florianópolis, SC, Brazil, 115-120s.  Detail
2011 Svobodová J., Klícha M., Miřijovský J.(2011): Analysis of differntiation functional areas of city Olomouc in time period 1930-2010 .Sborník z konference Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzděláváníMU Brno, 7s.  Detail
2011 Svobodová J.(2011): Selection of Appropriate Interpolation Methods for Creation DEMs of Various Types of Relief by Complex Approach to Assessment of DEMs .Sborník sympozia GIS Ostrava 2011 VŠB-TU Ostrava, 10s.978-80-248-2366-9  Detail
2009 Pechanec, V., Vávra, A., Svobodová, J., Miřijovský, J.(2012): Phenological analysis of the landscape with the support of geographic information technologies .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1125-1132s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2009 Svobodová, J., Burian, J.(2009): Vliv přesnosti DMR na kvalitu územního plánování .Sborník sympozia GIS Ostrava 2009 VŠB-TU Ostrava, 8 s.s.ISBN: 978-80-87294-00-0  Detail
2009 Svobodová J., Studená K.(2009): Webový tutoriál pro GeoMedia Professional v. 6.0 .Sborník konference 50. let geografie UPOL VUP, 5s.  Detail
2008 Svobodová J.(2008): Evaluation of Accuracy and Selection of Most Suitable Interpolating Methods for Creation Digital Models fo Different Types of Georelief .In: Blaheta, R., Kolcun, A. (ed.), Ph.D. Workshop 2008 proceedings Institute of Geonics AS CR, Publishing Centre of VŠB - TU Ostrava, 5s.ISBN 978-80-86407-51-7  Detail
2008 Kilianová, H., Svobodová, J., Burian, J., Voženílek, V.(2008): Tvorba atlasu Hranicka .Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, xx s.s.ISBN: 978-80-7372-367-5  Detail
Ostatní
2017 Pechanec, V., Rejšek, K., Mráz, A., Svobodová, J., Kilianová, H., Vranová, V. Nasazení multispektrálních optických senzorů pro monitorování vlastností půdy. Certifikovaná metodika. 2017, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský číslo certifikace: UKZUZ 020091/2017. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009 . Univerzita Palackého v Olomouci, 1s.  Detail