Mgr. Alžběta Brychtová, Ph.D.

Mgr. Alžběta Brychtová, Ph.D.

Bývalí zaměstnanci

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2012 - 2012 Inovace výuky kartometrie s využitím pokročilých geoinformačních nástrojů FRVŠ Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2014 Brychtová A., Coltekin A.(2014): An Empirical User Study for Measuring the Influence of Colour Distance and Font Size in Map Reading Using Eye Tracking .The Cartographic Journal Maney Publishing, 14s.DOI: 10.1179/1743277414Y.0000000101  Detail
2014 Deeb R., Ooms K., Brychtová A., Van Eetvelde V., De Maeyer P.(2014): Background and foreground interaction: Influence of complementary colors on the search task .Color Research & Application Wiley, 9s.DOI 10.1002/col.21920  Detail
2014 Pászto, V., Brychtová, A., Tuček, P., Marek, L., Burian, J. (2014): Using a fuzzy inference system to delimit rural and urban municipalities in the Czech republic in 2010 .Journal of Maps Taylor & Francis, 9s.  Detail
2013 Popelka, S., Brychtová, A.(2013): Eye-tracking Study on Different Perception of 2D and 3D Terrain Visualisation .The Cartographic Journal Vol. 50 No. 3 Maney Publishing, 240-246s.ISSN: 1743-2774  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2012 Popelka, S., Brychtová, A., Brus, J.(2012): Advanced Map Optimalization Based on Eye-tracking .Ed.: Carlos Bateira, Cartography InTech, Rieka, Croatia, 312s.ISBN: 978-953-51-0689-0  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2009 Voženílek, V., Šaradín, P., Demlová, N., Šťávová, Z., Brychtová, A., Ptáček, B.(2009): Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004, 2008 . Univerzita Palackého v Olomouci, 64s.ISBN 978-80-244-2300-5 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2014 Brychtová A., Vondráková A.(2014): Green versus Red: Eye-tracking evaluation of sequential colour schemes .SGEM 2014 Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Proceedings Volume III STEF92 Technology Ltd., 8s.DOI 10.5593/SGEM2014/B23/S11.082  Detail
2012 Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová, Vít Voženílek(2012): Eye-tracking a jeho využití při hodnocení map .Geografický časopis Geografický ústav SAV, 71-87s.ISSN 0016-7193  Detail
2011 Brychtová, A., Harbula, J., Voženílek, V.(2011): Kartografická vizualizace služeb speciálně pedagogických center na webu .Zborník referátov 19. kartografickej konferencie Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 221s.ISBN 978-80-89060-19-1  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2016 Brychtová, A., Çöltekin, A., & Pászto, V. (2016). Do the Visual Complexity Algorithms Match the Generalization Process in Geographical Displays? ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 375-378. Detail
2013 Popelka, S., Brychtová, A. , Svobodová, J., Brus, J. , Doležalová, j.(2013): Advanced visibility analyses and visibility evaluation using eye-tracking .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference IEEE Xplore, 6p.s.2161-024X  Detail
2013 Stanislav Popelka, Jiri Dvorsky, Alzbeta Brychtova, Jan Hanzelka(2013): User typology based on eye-movement paths .SGEM 2013 Conference Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1041-1049s.978-954-91818-9-0  Detail
2012 Alžběta Brychtová, Stanislav Popelka, Zdena Dobešová(2012): Eye-tracking methods for investigation of cartographic principles .SGEM 2012 Conference Proceedings Volume II STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1041-1048s.ISSN 1341-2704  Detail
2012 Alžběta Brychtová, Stanislav Popelka, Vít Voženílek(2012): The analysis of eye movement as a tool for evaluation of maps and graphical outputs from GIS .Geography and Geoinformatics: Challenges for practise and education Masarykova univerzita, 154-163s.978-80-210-5799-9  Detail
2012 Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová(2012): The historical 3D map of lost Olomouc fortress creation .Geography and Geoinformatics: Challenges for practise and education Masarykova univerzita, 147-154s.978-80-210-5799-9  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2013 Voženílek, V., Vondráková, A., Brychtová, A. (2013): Datový model mapy – formalizovaný způsob zápisu sestavení mapy z dat GIS .ročník 59/101, číslo 8 Geodetický a kartografický obzor, 182-186s.ISSN 0016-7096  Detail
2011 Brychtová, A., Tsorlini. A.(2011): Differences of Ptolemy based cartography of Central Europe with respect to recent Czech Republic representations .In e-Perimetron Vol. 6, No. 2, 96 - 113s.ISSN 1790-3769  Detail
2011 Popelka, S., Brychtová, A.(2011): Metody virtuální rekonstrukce zaniklé pevnosti Olomouc .Historická geografie 37/2 Historický ústav AVČR, Praha, 213-230s.ISSN 0323-0988  Detail
2011 Popelka, S., Brychtová, A.(2011): Olomouc - Possibilities of geovisualiation of the historical city .Geoinformatics FCE CTU, Volume 6 Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, 267 - 274s.ISSN 1802-2669  Detail
Článek ve sborníku z konference
2014 Coltekin A., Demsar U., Brychtová A., Vandrol J.(2014): Eye-Hand Coordination During Visual Search on Geographic Displays .Proceedings of the 2nd International Workshop on Eye Tracking for Spatial Research-, 12-16s.  Detail
2014 Popelka, S., Vávra, A., Brychtová, A.(2014): Eye-tracking hodnocení fenologických map .Aktivity v kartografii - zborník referátov Kartografická společnost SR, 9s.978-80-89060-23-8  Detail
2013 Brychtová, A., Voženílek, V.(2011): 3Discworld: automatic preparation and visualization of 3D spatial data with use of planar data .In Proceedings of the 25th International Cartography Conference ICC, Paris, 12s.ISBN 978-1-907075-05-6  Detail
2013 Popelka, S., Brychtová, A.(2013): Eye-tracking experiment on 3D thematic maps .AGILE 2013 Workshop - Analysing eye-tracking data in real, virtual and mixed environments Leuven University, 2s.  Detail
2013 Brychtová, A., Pászto, V., Marek, L., Pánek, J.(2013): Web design evaluation of the Crisis Map of the Czech Republic using eye-tracking .SGEM 2013 Conference Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd., 1065-1072s.ISSN 1341-2704  Detail
2012 Popelka, S., Brychtová, A., Brus, J.(2012): Evaluation of user preferences during reading of 2D and 3D cartographic visualizations .Conference Proceedings SWAET 2012, The Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking Karolinska Instituet, Stockholm, 56s.  Detail
2012 Brus, J., Popelka, S., Brychtova, A., Svobodova, J.(2012): Exploring Effectiveness of Uncertainty Visualization Methods by Eye-Tracking .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental ScienceFlorianópolis, SC, Brazil, 215-220s.  Detail
2012 Brychtová, A., Popelka, S.(2012): Eye-tracking v kartografii .Aktivity v kartografii Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 20-28s.ISBN: 978-80-89060-21-4  Detail
2011 Brychtová, A., Popeka, S.(2011): Kartometrická analýza raportního plánu Tereziánské pevnosti Olomouc .In Zborník recenzovaných príspevkov Univerzita Komenského, Bratislava, 6s.ISBN 978-80-223-3013-8  Detail
2011 Brychtová, A., Popelka, S.(2011): Visualization of spatio-temporal changes of the Olomouc city . In Proceedings of 6th international workshop Digital approaches to Cartographic heritage ICC, Haag, Netherlands, 18s.  Detail
Ostatní