Mgr. Markéta Beitlová

Mgr. Markéta Beitlová

Doktorand (interní)

585-63-4588
marketa.beitlova01@upol.cz
kancelář č. 2.28
konzultační hodiny: po domluvě

ETorcid-hero-logoRG

Vědecké zaměření

kartografie, eye-tracking, geovisualization, map use

Vzdělání a odborný růst

Geoinformatika a kartografie, Univerzita Palackého v Olomouci

téma dizertační práce: Porovnání čtení map školních atlasů učitelem a jeho žákem

2017 – Mgr. Geoinformatika, Univerzita Palackého v Olomouci

2015 – Bc. Aplikovaná geografie, Technická univerzita v Liberci

Profesní činnost

Zahraniční stáže

11/2019   5th AGILE PhD School 2019, University of Tartu, Estonsko
05/2019   Fakulta informatiky a informačních technologií, STU v Bratislavě
03/2018   ERASMUS+ GeoS4S, Nanjing Normal University, Čína

Členství v odborných organizacích

 

Pedagogická činnost

Kartografie 1 – vybraná cvičení, map use

Kartografie 2 – vybraná cvičení

Kognitivní kartografie – vybraná cvičení

Atlasová kartografie – uživatelské aspekty atlasů

Pokročilá geovizualizace – vybraná cvičení

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2018 Burian, J., Popelka, S., & Beitlova, M. (2018): Evaluation of the Cartographical Quality of Urban Plans by Eye-Tracking. ISPRS International Journal of Geo-Information 2018, Vol. 7, Page 192, 7(5), 192192. https://doi.org/10.3390/IJGI7050192 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2018 Popelka, S., Dolezalova, J., Beitlova, M. (2018) New Features of ScanGraph - a Tool for Revealing Participants’ Strategy from Eyemovement Data. In ETRA ’18: 2018 Symposium on Eye Tracking Research and Applications, June 14–17, 2018, Warsaw, Poland. ACM, New York, NY, USA, 2 pages. https://doi.org/10.1145/3204493.3208334 Detail
Článek v recenzovaném časopise
2019 Beitlová, M. (2019) Analýza kartografické gramotnosti pomocí eye-trackingu. Geodetický a kartografický obzor 65/107, 6, 129-138. Detail
Článek ve sborníku z konference
2017 Popelka, S., Dolezalova, J., Beitlova, M. (2018) Extended possibilities of ScanGraph – a tool for revealing respondents’ strategy from eye-movement data, ET4S Eye Tracking for Spatial Research, Proceedings of the 3rd International Workshop, ETH Zurich, Zurich, Switzerland (DOI: 10.3929/ethz-b-000222256) Detail
Ostatní