Ing. Helena Kilianová, Ph.D.

Ing. Helena Kilianová, Ph.D.

Vědecký pracovník

585-63-4579
helena.kilianova@seznam.cz
kancelář č. 2.20

Vědecké zaměření

environmentalistika

Vzdělání a odborný růst

1988 – Ing. – VŠZ Praha – Suchdol, Agronomická fakulta, fytotechnický obor
1995 – 2001 – Ph.D. – MZLU Brno, fakulta lesnická a dřevařská, katedra lesnické botaniky, dendrologie a fytocenologie, obor ekologie

Profesní činnost

1994 – 1998 – odborný asistent Katedry geografie a didaktiky geografie
1998 – 2005 – odborný asistent Katedry ekologie a životního prostředí
2005 – vědecký pracovník Katedry geoinformatiky

Členství v odborných organizacích

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2018 - 2021 Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP) TA ČR Detail
2016 - 2020 Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management MK DG16P02B014 (NAKI II) Detail
2015 - 2017 Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností TAČR - alfa Detail
2012 - 2015 Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů OP VK CZ.1.07/2.3.00/20166 Detail
2012 - 2014 NeoCartoLink – Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Detail
2011 - 2013 BotanGIS – Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií OPVK 2.2 Detail
2011 - 2014 GEOINFONET – Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice OP VK 2.4 Detail
2009 - 2012 Enviromentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi OP - Vzdělání pro konkurenceschopnost Detail
2009 - 2009 Tvorba studijních materiálů pro výuku programových prostředků GeoMedia Professional FRVŠ Detail
2008 - 2009 Implementace informačního systému pro obec Valašské Klobouky MěU Valašské Klobouky Detail
2007 - 2009 Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS GAČR 205/07/0821 Detail
2005 - 2007 Projekt STRA.S.S.E. (Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment) INNOREF- INSPO3 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2018 Machar, I., Simon, J., Brus, J., Pechanec,V., Kiliánová, H., Filippovová, J., Vrublová, K., Mackovcin, P. (2018): A growth simulation model as a support tool for conservation management strategy in a mountain protected area. eco.mont 10(1):61-69 Detail
2017 Pechanec, V., Machar, I., Štěrbová, L., Prokopová, M., Kilianová, H., Chobot, K. Cudlín, P. Monetary Valuation of Natural Forest Habitats in Protected Areas. Forests. 2017, 8(11): Detail
2017 Pechanec, V., Machar, I., Kilianová, H., Vlčková, V., Buček, A., Plášek, V. (2017) Prediction of climate change impacts on sustainable agricultural management in the Czech Republic . Fresenius Environmental Bulletin. 2017, 26(12): 7580-7586 Detail
2017 Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J., Kirchner, K., Machar, I. (2017): Analysis of the development of land use in the Morava River floodplain, with special emphasis on the landscape matrix. Moravian Geographical Reports, 25(1): 46–59. Doi: 10.1515/ mgr-2017-0005. Detail
2016 Machar, I., Simon, J., Rejšek, K., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H. Assessment of Forest Management in Protected Areas Based on Multidisciplinary Research. Forests. 2016, 7(11). Detail
2015 Machar, I., Kirchner, K., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Šálek, L., Buček, A.(2015): Potential geo-ecological impacts of the proposed Danube–Oder–Elbe Canal on alluvial landscapes in the Czech Republic .Moravian Geographical Reports, 23(2) Academy of Sciences of the Czech Republic , 38–46s.DOI: 10.1515/mgr-2015-0009  Detail
2015 Daněk, T., Kiliánová, H., Brus, J., Pechanec, V., Opršal, Z.(2015): Rozvoj cukrovarnictví na Hané v 19. století a jeho vliv na krajinný ráz .Listy Cukrovarnicke a Reparske, Volume 131, Issue 4. VUC Praha,, 146-149s.ISSN 1210-3306  Detail
2015 Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Machar, I. Decision support tool for the evaluation of landscapes .Ecological Informatics. 2015, 30: 305-308. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2015.06.006  Detail
2014 Pechanec, V., Vávra, A., Hovorková, M., Brus, J., Kilianová, H.(2014): Analyses of moisture parameters and biomass of vegetation cover in southeast Moravia .International Journal of Remote Sensing, 35:3 Taylor & Francis., 967-987s.ISSN 1366-5901  Detail
2011 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Němcová, Z. (2011): Geospatial analysis of the spatial conflicts of flood hazard .Moravian Geographical Reports INSTITUTE OF GEONICS ASCR, 11-19s.ISSN 1210-8812  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2008 Pechanec. V., Kilianová, H.(2008): Analysis of spatial dependences of ecotones in the basin of Trkmanka river .In. Svatoňová H. et al: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21th Century. Brno, Masarykova univerzita, 99 - 104 s.978-80-210-4600-9  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2009 Kilianová, H., Pechanec, V., Lacina, J., Halas, P. a kol.(2009): Ekotony v současné krajině . Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci., 167s.ISBN: 978-80-244-2473-6 Detail
2008 Voženílek, V., Kilianová, H., Kadlčíková, J., Burian, J. (2008): Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu . Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 174s.ISBN 978-80-244-1696-0 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2014 Machar, I., Činčera, J., Vránová, O., Pechanec, V., Kilianová, H., Málková, J.(2014): Innovation in Biology and Environmental Education Didactics in Pre-Graduate Training of Secondary Biology Teachers in the Context of Current Change .The New Educational Review in 2014. Vol. 37, No.3, 31-42s.ISSN 1732-6729  Detail
2014 Pechanec, V., Machar, I., Vávra, A., Kilianová, H. (2014): Using of geographical information systems (GIS) in the ecosystems assessment on the landscape level: Case study from the Czech Republic . WSEAS Transactions on Environment and Development. Volume 10, 2014, World Scientific and Engineering Academy and Society, 169-176s.eISSN 2224-3496  Detail
2013 Pechanec, V., Jelínková, E., Kilianová, H., Machar, I.(2013): Analysis of fragmentation of selected steppe sites in the pannonian region of the Czech republic .Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume LXI, Number 3 Brno, Mendelova univerzita., 11s.ISSN: 1211-8516  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2015 Pechanec, V., Kilianová, H., Alková, E. Implementation of the Modified Hessen method in GIS as a tool for spatial decision support in the landscape. In: Public recreation and landscape protection – with man hand in hand! Brno: Mendel University, 2015, s. 99-104. ISBN 978-80-7509-249-6 Detail
Článek v recenzovaném časopise
2015 Vlčková, V., Buček, A., Machar, I., Daněk, T., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H. The application of geobiocoenological landscape typology on the modelling of climate change implications. Journal of Landscape Ecology. Praha: Czech Society for Landscape Ecology, 2015, 8 (2), s. 69-81. ISSN 1803-2427 Detail
2014 Pechanec, V., Cudlín, P., Machar, I., Kilianová, H.(2014): Comparison of INVEST and ARIES tools focusing on recreational ecosystem services .Journal of Landscape Management. Vol.: 5 / No. 1 Brno: Mendel University in Brno., 12-16s.ISSN 1804-2821  Detail
2012 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Voženílek, V., Svobodová, J.(2012): A participatory approach to spatial and environmental planning in different national perspectives .Rural Studies - Loca and regional development - challenges and policy issues, vol. 27 Polish Academy of Science, 47-74s.ISSN: 1642-4689  Detail
2011 Pechanec, V., Kilianová, H.(2011): Spatial Analysis of Ecotones Variability .Journal of Earth Science and Engineering . Volume 1, Number 3, December 2011 David Publishing Company, 141-148s.ISSN 2159-581X  Detail
2009 Pechanec, V., Kilianová, H., Dobešová, Z.(2009): Geoinformatická gramotnost dětí a seniorů – míra zjednodušení a hravosti pro snazší pochopení aplikovaných ICT .E-Pedagogium. roc. 2009, c. 3 Universita Palackého v Olomouci, 125-139s.s.1213-7499  Detail
2008 Pechanec, V., Kilianová, H., Voženílek, V.(2008): GIS analysis of ecotone variability .Annals of Geomatics 2008, Volume VI., Number 2. Warsaw, Polish association for spatial information., 55-64s.ISSN:1731-5522  Detail
2000 Štěrba, O., Měkotová, J., Bednář, M., Kilianová, H., Samsonová, P.(2000): Obnova ekologického kontinua řeky Moravy . Vodní hospodářství 50, 141 – 144s.  Detail
2000 Kilianová, H.(2000): Řeka Morava na mapách III. Vojenského mapování z let 1876 – 80: příspěvek k fluviální dynamice .In: Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1999 Brno, 27 – 30s.  Detail
1998 Kilianová, H.(1998): Change of Agricultural Landscape in the Trkmanka Catchment .Geografica 35 Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., 7 – 11s.  Detail
Článek ve sborníku z konference
2016 Pechanec, V., Cudlín, P., Purkyt, J., Kilianová, H. GIS nástroje pro analýzu měnící se produkce v ekotonech (s.l.). In: GIS v lesnictví a zemědělství 2016. Brno: Mendelova univerzita, 2016 Detail
2015 Pechanec, V., Kilianová, H. Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy. In: Nejen fyzická geografie ve studiu kulturní krajiny. Fyzickogeografický sborník 13. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 18-24. ISBN 978-80-210-8065-2 Detail
2014 Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K.(2014): Applying of the umbrella species conservation concept to the environmental impact assessment. .Conference Proceedings 2014. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. vol. I STEF92 Technology Ltd Sofia, Bulgaria., 31-36s.ISBN 978-619-7105-17-9, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B51  Detail
2014 Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K.(2014): Forest management at the upper treeline in Jeseniky mountains (Czech Republic). .Conference Proceedings 2014. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. vol. II Sofia, Bulgaria, 361-366s.ISBN 978-619-7105-14-8, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B  Detail
2013 Machar, I., Pechanec,V., Kilianová, H., Opršal, Z.(2013): Adaptation Measures For The Central European Floodplains Landscape In The Context Of Global Changes Case Study From The Czech Republic .Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria. DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.002, 11-16s.ISSN 1314-2704  Detail
2013 Pechanec, V., Machar, I., Kilianová, H.(2013): Spatial Analyses - Tool For Determining The Relationship Between Recreation And Conservation Nature .Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd Sofia, Bulgaria. DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.040, 919-926s.ISSN 1314-2704  Detail
2013 Brus, J., Pechanec, V., Kilianova, H., Machar, I.(2013): The evolution of the floodplain forests as indicators of landscape changes in the alluvium of the Morava River .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference. China, Kaifeng. DOI 10.1109/Geoinformatics.2013.6626117, 1-4s.ISSN 2161-024X  Detail
2013 Brus, J., Pechanec, V., Kilianová, H.(2013): Uncertainty Vs. Spatial Data Quality Visualisations: A Case Study On Ecotones .Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria. DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.052, 1017-1024s.ISSN 1314-2704  Detail
2012 Kilianova, H., Pechanec, V., Svobodová, J., Machar, I.(2012): Analysis of the evolution of the floodplain in the alluvium of the Morava river .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume IV. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1-8s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 Brus, J., Pechanec,V., Kilianová, H.(2012): Ecotones - challenge in visualisation of landscape heterogenity .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1013-1020s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 Pechanec, V., Machar, I., Kilianová, H., Miřijovský, J.(2012): Environmental education: Expanding practical applications - research landscape of Litevelské Pomoraví .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference.Brno, Masarykova universita., 172-179s.ISBN: 978-80-210-5799-9  Detail
2012 Svobodová, J. – Miřijovský, J. – Kilianová, H.(2012): The peculiarities of the digital surface model creation from the data acquired by small format photography .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 Sofia, Bulgaria, 1-8s.  Detail
2012 Svobodová, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Brus, J., Kilianová, H.(2012): Using of local indicators of spatial association for evaluation of spatial accuracy of DEM .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences Florianópolis, SC, Brazil, 115-120s.  Detail
2011 Pechanec, V., Brus, J., Kilianova, H.(2011): MODELING SPATIAL DISTRIBUTION OF ECOTONES IN GIS .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 637-644s.ISSN: 1314-2704  Detail
2009 Pechanec, V., Kilianová, H.(2009): Ekotony – nosné prvky struktury krajiny. Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií? .Fyzickogeografický sborník 7. Fyzická geografie a trvalá udržitelnost . Brno, Masarykova Univerzita, , 160-165s.978-80-210-5077-8  Detail
2009 Dobešová, Z., Kilianová, H.(2009): GIS ve výuce botaniky .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2009, Tanger, Ostrava, 120s.ISBN: 978-80-87294-00-0  Detail
2009 Kilianová, H., Brus J., Pechová, O.(2009): Mentální mapa: výklad, pojetí, možnosti využit. .. In: Tomáš, M. - Vysoudil, M. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů. UP Olomouc, s.ISBN 978 -80 -244 -2290 -9  Detail
2009 Pechanec, V., Janíková, V., Brus, J., Kilianová, H.(2009): Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS .Moravian geographical reports. Vol. 17, 4/2009 Brno, Institute of Geonics ASCR, 12-24s.  Detail
2008 Pechanec, V., Kilianová, H.(2008): GIS - nástroj pro studium ekotonů .Sborník sympozia GIS Ostrava 2008VŠB-TU Ostrava, 42s.978-80-254-1340-1  Detail
2008 Kilianová, H., Burian, J., Kadlčíková, J. (2008): Prostorové konflikty v územním plánování Mikroregionu Hranicko .Sborník z 24. konference fg. sekce ČGS MU Brno, xxs.  Detail
2008 Kilianová, H., Svobodová, J., Burian, J., Voženílek, V.(2008): Tvorba atlasu Hranicka .Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, xx s.s.ISBN: 978-80-7372-367-5  Detail
2008 Kilianová, H., Pechanec,V., Zapletalová, Z.(2008): Změny využití zemědělské krajiny v povodí Trkmanky .In. Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 199-206s.ISBN: 978-80-89325-05-4  Detail
2007 Pechanec, V., Borek, J., Kilianová, H. (2007): Analýza vývoje krajinné struktury na území CHKO Litovelské Pomoraví. .In. Čechurová M. (ed): Miscellanea Geographica 13 . Západočeská univerzita v Plzni. 2007 , 143-148s.978-80-7043-658-5  Detail
2007 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2007): Digitální územní plán jako nástroj strategického plánování mikroregionu v GIS .Sborník příspěvků 22. sjezdu ČGS, 29.-31.8.2006, České BudějoviceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s.978-80-70-40-986-2  Detail
2007 Pechanec, V., Kilianová, H.(2007): Ekotony v krajině – ekotony v GIS .In. Dreslerová, J., Grohmanová, L. (eds.): Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference. Praha, Česká společnost pro krajinou ekologii., 114-120s.80-86386-88-0  Detail
2007 Voženílek, V., Kilianová, H., Burian, J., Kadlčíková, J.(2007): Geoinformační projekt Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu .Sborník přednášek z 1. národního kongresu geoinformatiky v Česku – Geoinformatika pro každého, Mikulov CAGI, 10s.  Detail
2007 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Kadlčíková, J.(2007): Mapování indikátorů udržitelného rozvoje životního prostředí .Fyzickogeografický sborník 5 (Fyzická geografie – výzkum, vzdělávání, aplikace) MU Brno, 7s.  Detail
2007 Burian, J., Kilianová, H.(2007): Říční krajina v územních plánech Mikroregionu Hranicko .Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference UP Olomouc, 37-47s.ISBN: 978-80-244-1890-2  Detail
2006 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2006): Kartografická úskalí při tvorbě vektorového bezešvého územního plánu .Aktivity v kartografii 2006 Kartografická spoločnost Slovenskej Republiky, 11s.  Detail
2006 Kilianová, H., Pechanec, V.(2006): Model říční sítě na území města Olomouce a vliv toku na utváření města .In. Kraft, S., Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. Sborník příspěvků 21. sjezdu ČGS České Budějovice, Jihočeská Univerzita, 70s.ISBN: 80-7040-879-0  Detail
2006 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2006): Technologické řešení tvorby bezešvého vektorového územního plánu .12. setkání uživatelů, Sborník anotací, Praha Gepro, spol. s. r. o., 2s.  Detail
2006 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2006): Využití územních plánů ve FM pro podporu strategického rozhodování .Zborník prednášok zo 4. konferencie Facility Management 2006, BratislavaSSTP Bratislava, 5s.80-89-216-09-9  Detail
2004 Kilianová, H.(2004): Změny říční krajiny města Olomouce v průběhu 2. tisíciletí .In: Měkotová, J. Štěrba, O., (eds): Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc, UP, 120 –130s.  Detail
2002 Kilianová, H.(2002): Vývoj ekologické stability v nivě řeky Moravy v průběhu 19. a 20. století .In: Maděra, P. (ed.): Ekologické sítě. Sborník referátů mez. konference Brno, 75 - 79s.  Detail
2000 Štěrba, O., Měkotová, J., Šarapatka, B., Kilianová, H., Bednář, M.(2000): Historický vývoj krajiny řeky Moravy a návrhy na její optimalizaci .In: Sobocká, J. (ed): Antropizácia pôd V VÚPOP Bratislava, 11 – 15s.  Detail
1999 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2009): Analysis and prediction of flood hazards in urban planning .Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Proceedings. January, 19-22, 2009 Prague, Czech Republic Masaryk University, Brno, 493-500s.ISBN: 978-80-210-4796-9  Detail
1997 Kilianová, H.(1997): Mapové zdroje při tvorbě map využití země .In: Voženílek, V. (ed.): Kartografie na přelomu tisíciletí. Sborník příspěvků 12.kartografické konference Olomouc, UP, 292 – 296s.  Detail
Ostatní
2017 Pechanec, V., Rejšek, K., Mráz, A., Svobodová, J., Kilianová, H., Vranová, V. Nasazení multispektrálních optických senzorů pro monitorování vlastností půdy. Certifikovaná metodika. 2017, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský číslo certifikace: UKZUZ 020091/2017. Detail
2017 Pechanec,V., Pohanka, T., Julina, V., Kilianová, H., Uličník, B. Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě. Certifikovaná metodika. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský číslo certifikace: UKZUZ 020993/2017. Detail
2014 Pechanec, V., Cudlín, P., Machar, I., Kilianová, H.(2014): Current possibilities for quantification and modeling of recreation services .In. Fialová, J., Pernicová, D. (eds.). Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? Conference proceeding. Brno: Mendel Universityin Brno., 80-84s.ISBN 978-80-7375-952-0  Detail
2014 Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H.(2014): Forest ecosystem in protected landscape areas of the Czech republic - an important destination of tourism .In. Fialová, J., Pernicová, D. (eds.). Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno., 112-117s.ISBN 978-80-7375-952-0  Detail
2014 Kilianová, H., Šmída, J., Pechanec, V.(2014): Landscape as an educational space .In. Fialová, J., Pernicová, D. (eds.). Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? Conference proceeding.Brno: Mendel University in Brno., 154-160s.ISBN 978-80-7375-952-0  Detail
2014 Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J.(2014): Regionální nářečí jako součást identity venkova .In. Černušáková, L. (ed). Venkovská krajina 2014. Sborník z 12. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25.května 2014 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce., 53-60s.ISBN 978-807458-056-7  Detail
2014 Kiliánová, H., Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Vránová, O.(2014): The importance of school education in maintaining of local dialect - casestudy from the Czech Republic .Proceedings of the 2014 International Conference on Education and Educational T echnologies II (EET '14) . Europment, 181-184s.ISBN 978-1_61804_231_6  Detail
2012 Pechanec, V., Jelínková, E., Kilianová, H.(2012): Časoprostorová analýza fragmentace stepních lokalit pamnonské oblasti .In. Drobilová, L. (ed): Venkovská krajina 2012. Sborník z mezinárodní mezioborové konference. Univerzita Palackého v Olomouci., 127-133s.ISBN: 978-80-244-3098-0  Detail
2012 Kilianová, H., Pechanec, V., Ferklová, A.(2012): Evaluation of tourism potential by geoinformation technologies .In: Fialová, J. (ed). Public recreation and landscape protection - hand in hand....Conference proceeding. Mendelova univerzita V Brně. , 82-87s.ISBN: 978-80-7375-611-6  Detail
2012 Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V.(2012): Changes of the landscape in the Morava river floodplain during the past 175 years .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno, Masarykova universita., 232-240s.ISBN: 978-80-210-5799-9  Detail
2012 Pechanec, V., Kilianová, H., Vávra, A., Hrubošová, M.(2012): Monitoring of the variability of selected microclimate factors near ecotones. .n Kožnarová, V., Sulovská S., Hájková, L (eds.) BIOCLIMATE 2012. Bioclimatology of Ecosystems. Conference proceedings. Prague, Czech University of Life Sciences, 88-90s.ISBN: 987-80-213-2299-8  Detail
2012 Kilianová, H., Pechanec, V.(2012): Trkmanka - Historical developmentn of landscape .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno, Masarykova universita., 199-204s.ISBN: 978-80-210-5799-9  Detail
2010 Pechanec, V., Kilianová, H.(2010): Ecotones as indicators of landscape changes in the Trkmanka catchment area in the last 250 years. .Machar, I., Kovar, P. (eds.): International conference in landscape ecology. Book of abstracts. Brno, Mendel University., 63 p.s.ISBN: 978-80-254-8064-9  Detail
2007 Voženílek, V., Kilianová, H., Burian, J.(2007): Vektorový územní plán obcí Mikroregionu Hranicko , Edice 2 (31 titulů) . Univerzita Palackého v Olomouci, nečísl.s.  Detail
2006 Voženílek, V., Kilianová, H., Burian, J.(2006): Rastrový územní plán obcí Mikroregionu Hranicko , Edice 1 (31 titulů ) . Univerzita Palackého v Olomouci, nečísl.s.  Detail