RNDr. Blažena Kratochvílová, Ph.D.

RNDr. Blažena Kratochvílová, Ph.D.

Odborný asistent

585 63-4519
blazena.kratochvilova@upol.cz
kancelář č. 2.21
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

matematika, statistika, teorie pravděpodobnosti

Vzdělání a odborný růst

2008 – 2009
Fulbright visiting scholar na Columbia University, New York, Department of Statistics

2006 – 2010

doktorské studium – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Disertační práce: Spatial-temporal processes and their applications

2000-2006
magisterské studium – KPMS MFF UK
Diplomová práce: Birkhoffův a Strassenův problém. Práce se zabývá extremálními body množiny pravděpodobnostních měr s danými marginálnimi mírami.

 

Profesní činnost

září 2015 – dosud
 odborný asistent, Katedra geoinformatiky, Přırodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

září 2010 – červen 2011
odborný asistent, Katedra matematické analýzy a aplikované matematiky, Přırodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

leden 2010 – prosinec 2010
Fyziologický institut Akademie věd -vědecký pracovník

Členství v odborných organizacích

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2016 - 2017 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31 Detail