Odborná kartografická soutěž Mapa roku

Vítáme Vás na stránkách soutěže MAPA ROKU


V roce 2018 uspořádala Česká kartografická společnost jubilejní 20. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku.

Výsledky jsou k dispozici v sekci Aktuální ročník.

A co vedlo před mnoha lety k založení tohoto kartografického klání? „K vytvoření soutěže Mapa roku nás inspirovaly soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku. Nešlo přitom ani tak o nějaké velké mediální zviditelnění se, protože je to odborná soutěž. Naším cílem bylo dosáhnout toho, aby se minimálně při vyhlášení výsledků soutěže výrobci map sešli. Aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud nějaké mezi nimi existují.“ uvádí předseda hodnotící komise a zakladatel soutěže Mapa roku prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., který je zároveň vedoucím Katedry geoinformatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Samotné setkání producentů map však není jediným cílem této soutěže. Česká kartografická společnost chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná. Přitom samotní producenti map se podle slov profesora Voženílka na Českou kartografickou společnost mohou o případnou radu, která by vedla ke správnému kartografickému zpracování, obrátit.