Fórum mladých geoinformatikov 2017

Medzinárodné odborné podujatí Fórum mladých geoinformatikov sa bude konať dňa 25.5. a 26.5. 2017 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Odborným garantom medzinárodnej konferencie bude prof. Ing. Ján Tuček, CSc.. Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu príspevkov interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme  a iných príbuzných odborov alebo ich aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života.

Viac informácií nájdete na webstránke http://gis.tuzvo.sk/fmg2017/index_en.html