Stránka o eye-tracking výzkumu na Katedře geoinformatiky

Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci od června 2011 provádí objektivní hodnocení kartografických produktů pomocí sledování pohybu očí. Tým je tvořen mladých vědců se zájmem o různé aspekty vizualizace geografických informací. Výzkum se zabývá optimalizací náplně mapy, 3D vizualizací, nejistotou v kartografii, rozmístěním mapových prvků a dalšími tématy s jediným cílem – vytvářet lepší mapy.

Technologie eye-tracking je založena na principu sledování pohybu očí při vnímání obrazu. Zařízení, které je schopné tyto pohyby sledovat a měřit, se označuje jako eye-tracker. U většiny současných eye-trackerů je pozice oka a směr pohledu zjišťován bezkontaktně. Bezkontaktní (neinvazivní) metody spočívají v měření viditelných částí oka – zornice, hranice duhovky a bělma a korneálního odrazu přímého paprsku infračerveného světla. Střed zornice a odražené světlo se zaznamenává vysokorychlostní kamerou a pomocí rozpoznávání obrazu se vypočítá pohyb oka.

Laboratoř na katedře geoinformatiky je vybavena eye-trackerem SMI RED 250. Toto zařízení umožňuje zaznamenávat oční pohyby s frekvencí 250 Hz. Dále vlastníme tři kusy low-cost eye-trackeru EyeTribe. Analýza pohybu očí může být doplněna o EEG měření s použitím zařízení Emotiv EPOC.

obr22untitled2etHeat Map_export_allIMG_8777Focus Map_WindIMG_20150327_105657