Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
Odborný asistent
Doba řešení: 2015 - 2015 | Zdroj financování: Krajský úřad Olomouckého kraje

Obsahem zakázky bylo analyzovat a vyhodnotit obsah územně analytických podkladů krajů a následně navrhnout změny v aktuální metodice zpracování rozboru udržitelného rozvoje území Olomouckého kraje. Výstupem projektu je výzkumná zpráva.