ERASMUS

 • Španělsko – Valencie (Universitat Politècnica de València) – http://www.upv.es/
  • Subject: Earth Science
  • Contact: Inmaculada Tomás Estellés, Tel.: +34 963877007 ext 71641, e-mail: intergeo@upvnet.upv.es
  • Academic Coordinator: Israel Quintanilla García
  • Institutional Coordinator: Juan Miguel Martínez Rubio, tel.: +34 963877002
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Slovensko – Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) – http://www.upjs.sk/
  • Ústav geografie – http://geografia.science.upjs.sk/
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 5 měsíců
 • Německo – Dresden (Dresden University of Technology) – http://tu-dresden.de/en
  • Department of Geosciences – http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/fachrichtung_geowissenschaften
  • Institute for Cartography – http://kartographie.geo.tu-dresden.de/index.php?l=eng
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Polsko – Wrocław (University of Wroclaw) – http://www.uni.wroc.pl/
  • Faculty of Earth Science and Environmental Management- http://www.wnoz.uni.wroc.pl/
  • Institute of Geography and Regional Development – http://www.geogr.uni.wroc.pl/index.php/en/
  • Department of Geoinformatics and Cartography – http://www.kartografia.uni.wroc.pl/
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Polsko – Poznań (Adam Mickiewicz University in Poznań) – Adam Mickiewicz University in Poznań
  • Department of Cartography and Geomatics – http://www.kartografia.amu.edu.pl/index_en.php
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Maďarsko – Budapešť (Eötvös Loránd University) – http://www.elte.hu/
  • Department of Cartography and Geoinformatics- http://lazarus.elte.hu/index-e.html
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 5 měsíců
 • Rakousko – Vídeň (Vienna University of Technology) – http://www.tuwien.ac.at/
  • Department of Geodesy and Geoinformation- https://geo.tuwien.ac.at/
   Počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Německo – Potsdam (University of Potsdam) – http://www.uni-potsdam.de/
  • Institute of Geography – http://www.geographie.uni-potsdam.de/
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Polsko – Lublin (Maria Curie-Skłodowska University) www.umcs.lublin.pl/
  • Faculty of Earth Sciences and Spatial Management- http://www.geografia.umcs.lublin.pl/
  • Počet studentů: 4, délka pobytu: 5 měsíců
 • Maďarsko – Szeged (University of Szeged) http://www.u-szeged.hu/english/ 
  • Department of Physical Geography and Geoinformatics- http://www.geo.u-szeged.hu/english/
  • Výuka pro studenty ERASMUS probíhá v zimním semestru.
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 5 měsíců
 • Německo – Bochum (Ruhr-Universität Bochum) http://www.ruhr-uni-bochum.de
  • Institute of Geography – http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/
   Počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Norsko – Trondheim (Norwegian University of Science and Technology) http://www.ntnu.edu
  • Department of Civil and Transport Engineering- http://www.ntnu.edu/bat
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 5 měsíců
 • Finsko – Turku (University of Turku) http://www.utu.fi/en/
  • Department of Geography and Geology- http://www.utu.fi/en/units/sci/units/geo
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 8 měsíců
 • Turecko – Istanbul (Yildiz Technical University) http://www.yildiz.edu.tr/
  • Department of Geomatic Engineering – http://www.hrm.yildiz.edu.tr/
   Počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Švédsko – Gävle (University of Gävle) http://www.hig.se/
  • Počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců

CEEPUS

Stáže v rámci programu CEEPUS (CIII-PL-0062-09-1314) jsou realizovány především doktorandy a zaměstnanci katedry. Po diskusi je možné uskutečnit také studentský výjezd. Do programu jsou zapojena tato pracoviště:

 • Jagiellonian University in Cracow
  Institute of Geography and Spatial Management, GIS Laboratory
 • University of Salzburg
  Department for Geoinformatics – Z_GIS
 • University of Zagreb
  Faculty of Geodesy, Chair of Geoinformation Science
 • University of West Hungary
  Faculty of Geoinformatics
 • WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA
  Department of Geography
 • Belgrade University
  Faculty of Mining and Geology,Remote Sensing Center