MAGISTERSKÁ PRÁCE - diplomový směr: APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA

Úvod

Uživatelské rozhraní tvoří důležitou část GIS produktů. Uživatel skrze něj obsluhuje veškerou funkcionalitu, kterou daný GIS produkt poskytuje. V geoinformatice se řeší mnoho různých zadání a zpracovávají se prostorová data. Z těchto dat se následně tvoří různé výstupy, ať se již jedná o mapy, datové náhledy, datové sady, VPL diagramy, skripty atd. Zpracování dat na základě zadání se provádí v uživatelském rozhraní GIS produktů.

Každý uživatel má své subjektivní přístupy k práci v konkrétním GIS. Někdo volá všechny nástroje přes nápovědu, další uživatel například preferuje vyhledávání přes nástrojové lišty nebo podle knihoven nástrojů, kde jsou nástroje kategorizovány podle svého funkčního zaměření. Třeba knihovna s nástroji pro extrakci dat, knihovna s nástroji pro realizaci překryvných analýz a podobné.

Magisterská práce si klade za úkol provést hodnocení uživatelských rozhraní vybraných GIS produktů z komerční sféry a zdarma dostupných GIS produktů. Hodnocení uživatelského rozhraní GIS je zpracováno na základě praktického řešení konkrétních zadání, které mohou v geoinformatické praxi nastat. Tato zadání jsou nazvána geoúlohy, tj. úlohy, které pracují s prostorovými daty. Možný způsob jak zachytit celý sled úkonů, které uživatel provedl při řešení konkrétní geoúlohy je eye-tracking testování. Toto testování může následně odhalit odlišnosti a návyky, které jednotliví uživatelé při zpracovávání geoúlohy v uživatelském rozhraní GIS produktu mají.

© Bc. Václav Kudělka 2015 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci