Tyto stránky vznikly jako součást Diplomové práce na téma
Uživatelské testování a optimalizace vizualizací nejistoty prostorových dat

Autorem je Michal KUČERA. Práce vznikla pod vedením RNDr. Jana Bruse PhD.
na Univerzitě Palackého v Olomouci, Katedře Geoinformatiky v roce 2016.

Nejistota

Nejistota dat je pojem, pro který v současnosti existuje široké množství definic. Ty se však často rozchází, protože jednotlivá vědní odvětví ji chápou různě a přistupují k ní odlišnými metodikami. Obecně lze však tento pojem definovat jako nedokonalost znalostí uživatelů o údajích, procesech nebo výsledcích (Brus, 2014). Mezi nejčastěji používaná synonyma patří neznalost, nespolehlivost, pochybnost, nedostatek spolehlivosti a podobně. Velkým problémem se stává překlad textů z cizích jazyků, kdy například angličtina shrnuje všechny tyto pojmy pod ekvivalent „uncertainty“.

Kvalita

Pojem kvalita dat je velice těžké definovat, především z důvodu používání rozličné terminologie. Mnohé vědní obory také definují různá kritéria pro její vyhodnocení. To je dáno především jejich odlišnými přístupy a požadavky. Obecně lze definovat kvalitu jako vhodnost k použití. Tuto vhodnost definuje soubor hodnotících kritérií, které určují její výslednou míru. Kominácká (2007) kvalitu dat definuje jako vlastnost údajů posuzovaná na základě jejich správnosti, aktuálnosti, přesnosti, úplnosti, věcné příslušnosti a dostupnosti, jež činí data vhodnými pro jejich předpokládané využití

Text práce ke stažení zde
Příloha 2 ke stažení zde

Michal KUČERA | m.kucera@email.cz