OPTIMALIZACE TURISTICKÝCH MAP POMOCÍ EYE-TRACKING TESTOVÁNÍ

Webové stránky k diplomové práci

Úvod

Turistické mapy mají v české kartografii dlouhou historii. Češi jsou národem turistů a detailní turistické mapy jsou tedy místním specifikem. Tato práce se zabývá používaným znakovým klíčem a mírou informací, které lze v turistických mapách zobrazit.

V poslední době dochází k velkému grafickému zatížení turistických map a z toho důvodu mají uživatelé problémy při jejich čtení a orientaci. Některé informace v mapě lze při určitých měřítcích redukovat, ale na druhé straně jsou informace, které musí být zachovány a zde by měl být znakový klíč uzpůsoben tomu, aby uživatel správně a rychle pracoval s mapou.

Uživatelé tištěných turistických map se často orientují v terénu právě podle vyznačených turistických a cykloturistických tras a různých zájmových bodů, mezi které patří pamětihodnosti, přírodní, kulturní a společenské zajímavosti. Turistická mapa musí být přehledná a čitelná. Tyto důležité vlastnosti nemusí být zachovány v případě, že bude mapa přeplněna informacemi. Důležitá je tedy míra generalizace v závislosti na měřítku mapy a také volba vhodného znakového klíče

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2019 | Kontakt