Závěr

Diplomová práce byla vytvořena na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat data získaná z eye tracking systému pomocí algoritmů shlukování. Úvod práce obsahuje velmi stručný popis eye tracking systému a charakteristiku všech typů očních pohybů, které ovlivňují analýzu získaných dat. Tato data jsou zpracována pomocí různých algoritmů, jejichž základní principy jsou rovněž uvedeny. Nejdůležitější částí bylo vlastní testování, které probíhalo v prostředí programu MATLAB. Testovány byly 4 mapové vstupy dvěma osobami. Výsledky testování byly vhodnou formou vizualizovány a nalezené rozdíly mezi metodami popsány. Na závěr byly navrženy nejvhodnější metody pro dané typy geografických úloh. V rámci práce byly vytvořeny dva konverzní programy, které řeší problematiku odlišných souřadnicových systémů a značně tak ulehčují fázi přípravy i zpracování dat.