Bakalářská práce

ÚVOD

Propagační trhací mapy mají poměrně velké využití v turistice. Existuje mnoho druhů těchto map různých měřítek a různých témat – plány ZOO, lyžařské mapy, mapy národních parků, mapy chráněných krajinných oblastí, mapy vodáctví (nebezpečné jezy), trhací mapy regionů, krajů, měst a další. A právě trhací mapy měst jsou tématem této práce. V České republice má trhací mapu téměř každé město a také řada menších obcí.

Papírová mapa města je i v dnešní době technologií a internetu stále populární, má své místo a nachází využití. Trhací mapa slouží především ke snadné orientaci návštěvníků města – doporučuje zajímavá místa, která by neměl turista vynechat a inspiruje k čerpání dalších služeb. Trhací mapa města by proto měla být kvalitně zpracována – pokud není, může podávat nesprávné informace o místě a může návštěvníky uvádět v omyl. Právě proto vznikla tato bakalářská práce, která si dává za úkol zhodnotit kvalitu trhacích map krajských měst v České republice s využitím technologie eye-tracking a navrhnout změny, které povedou k lepší srozumitelnosti a čitelnosti map.