Úvod

Vizuálně programovací jazyky jsou dnes již běžně součástí GIS produktů. Myšlenka vizuálního programování je založena na grafickém vyjádření jednotlivých kroků algoritmu a jednoduchém vytvoření algoritmu bez nutné znalosti programovacího jazyku. GIS produkty jsou v dnešní době stále oblíbenější a rozšířenější mezi stále širší škálu uživatelů, kteří pracují s prostorovými daty.

Visuální programování v rámci GIS produktu probíhá v takzvané VPL komponentě. Tyto komponenty se podle jednotlivých GIS produktů liší. A to jak funkčně, tak i vzhledem jednotlivých diagramů.

Na základě této rozlišnosti se provádí hodnocení těchto komponent z hlediska uživatelské přívětivosti a také srozumitelnosti jednotlivých diagramů. K tomuto hodnocení je použito devět principů fyzické notace, které vytvořil Daniel Moody.

Další metodou, která je použita k hodnocení, je metoda eye-tracking testování. Pomocí metody eye-tracking lze navázat na hodnocení pomocí principů fyzické notace a potvrdit či vyvrátit dané výsledky.

Autor práce

Filip Hric

Vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Textová část práce (pdf)

Katedra Geoinformatiky

Univerzita Palackého v Olomouci

© Filip Hric | filip.hric01@upol.cz | Katedra Geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci