Tématem mé bakalářské práce je „Odlišnosti čtení ortofotomap a konvenčních map“. Když jsem toto téma viděl poprvé, ani jsem netušil jakým způsobem, za jakých okolností a vůbec co by bylo náplní práce. Nicméně srozumitelnost tématu a lehká představa, co by mohlo být předmětem a náplní práce. Po přečtení podrobnějšího zadání práce jsem byl zaujat hlavně spojením práce s eye-trackingovým testováním, a to mě velice zaujalo a v podstatě rozhodlo o mém tématu bakalářské práce.

Zpočátku jsem se těšil na práci v laboratoři a poznávání ET technologie, nicméně prvotním úkolem byl sběr dostupných ortofotomap. Z prvotního nadšení se postupně stala noční můra, protože jsem netušil, že získat do rukou hotovou za určitým účelem vytvořenou ortofotomapu bude takový problém. Většina institucí pracuje s jednotlivými vrstvami, to znamená, že si na podkladová data nahrávají vrstvy (silniční sítě, využití území, atd.) a hotové orotofotomapy v podstatě nepotřebují. Po dlouhé době sběru byla situace bezvýchodná. Po dohodě s vedoucím práce jsem se rozhodl, že si vytvořím vlastní mapy, respektive mapové výřezy z webové aplikace Mapy.cz od společnosti Seznam.cz, a.s. Od té doby se práce pohnula kupředu a mě samotného to začalo i více bavit a zajímat. Zjistil jsem, jakým způsobem se vytváří ortofotomapy, že jejich tvorba je velmi omezená a nákladná a že i literatura zabývající se ortofotomapami není moc rozšířená. Při tvoření experimentu vznikaly různé problémy se stimuly, s výběrem otázek i s organizací respondentů. Nakonec se však vše v rámci možností podařilo a testování proběhlo úspěšně a i ve velkém počtu respondentů.

 • Autor práce:

  Aleš Fryčák

 • Katedra geoinformatiky

  Univerzita Palackého v Olomouci

 • Kontakt:

  frycaka@gmail.com

 • Vedoucí práce:

  Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

 • Text práce