Nový vzor smlouvy o zabezpečení odborné praxe (03/2018)