Aktualizovaná šablona pro psaní bakalářských a magisterských prací platná od ak. roku 2016/17