Aktualizovaná šablona pro psaní bakalářských a magisterských prací platná od ak. roku 2015/16.

Nová šablona - přílohy obsahují povinně A2 poster u každé práce, dále vložen zpřesněný popis BC a MGR dnů.