Aktualizovaná šablona pro psaní bakalářských a magisterských prací platná od ak. roku 2014/15.